Skip to main content

Persondatapolitik for
Ferskvandscentret og AQUA

Et af Ferskvandscentrets og AQUAs overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores gæster, kunder og medarbejdere – dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger.

Ferskvandscentrets og AQUA ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan Ferskvandscentret og AQUA håndterer dine personoplysninger. 

6. november 2023 – version 2

Privatlivspolitik

Hvorfor har vi udarbejdet denne privatlivspolitik?

Hos AQUA Akvarium & Dyrepark prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne privatlivspolitik gælder for vores behandling af personoplysninger, og fastlægger retningslinjer for AQUA Akvarium & Dyreparks måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du bør læse privatlivspolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til AQUA Akvarium & Dyrepark.

Dataansvarlig & kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er:

Den selvejende institution AQUA Akvarium & Dyrepark Ferskvandsakvarium

Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg
CVR-nr: 171205605
E-mail: info@visitaqua.dk
Telefonnummer: 89 21 21 89

Hvorfra indsamler vi personoplysninger om dig?

AQUA Akvarium & Dyrepark kan potentielt indsamle og behandle personoplysninger om dig fra følgende kilder:
– Direkte fra dig
– Videoovervågning.
– Fra andre besøgende.
– Fra din arbejdsgiver, hvis du er medarbejder hos en af vores samarbejdspartnere eller leverandører.

Formål, typer af personoplysninger, retsgrundlag og sletning

AQUA Akvarium & Dyreparks behandling af personoplysninger vil afhænge af dine køb, din interaktion, afgivne samtykker, og adfærd. Du skal derfor starte med at læse kolonnen ”Hvilke personer er omfattede?” for at afklare om behandlingsaktiviteten, de pågældende formål, typer af personoplysninger, retsgrundlag og slettefrister er relevante for dig.

Læs mere her:

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

I nogle særlige tilfælde videregiver vi dine personoplysninger til selvstændige dataansvarlige. I det følgende skema har vi angivet kategorierne af disse tredjeparter, hvilke personoplysninger, der kan blive videregivet om dig til tredjeparterne samt retsgrundlaget for videregivelsen.
Vi bemærker, at dine personoplysninger også kan blive videregivet med dit forudgående samtykke, herunder til tredjeparter via cookiesamtykket.

Se mere her:

Hvem overlader vi dine personoplysninger til?

Leverandører (tredjeparter) kan få adgang til dine personoplysninger på baggrund at et kontraktuelt forhold med AQUA Akvarium & Dyrepark, når de leverer relevante ydelser til AQUA Akvarium & Dyrepark, som f.eks. udbydere af videoovervågningsløsninger, hosting-leverandører, udførelse af tilfredshedsundersøgelser, udsendelse af nyhedsbreve, placering af cookies og til markedsføring i almindelighed. Sådanne leverandører (databehandlere) vil kun behandle personoplysninger på baggrund af en databehandleraftale og i overensstemmelse med vores instruks.

Overfører vi dine personoplysninger til usikre tredjelande?

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel først ske når der er sikret et overførselsgrundlag i form af EU-Kommissionens standardkontrakter. Overførsel af personoplysninger til USA kan også ske på baggrund af EU-US Data Privacy Framework. Hvis du har spørgsmålet til grundlaget for overførsler til lande uden for EU/EØS kontakt os venligst på info@visitaqua.dk.

Hvis du besøger vores profiler eller sider på sociale medier

Dette afsnit indeholder politikken for AQUA Akvarium & Dyrepark s behandling af personoplysninger indsamlet via AQUA Akvarium & Dyrepark s profiler eller sider på sociale medier.

AQUA Akvarium & Dyrepark har profiler eller sider på følgende sociale medier:
– Facebook (Meta Platforms Ireland Ltd.)
– Facebooks privatlivspolitik er tilgængelig her
– Meta og [indsæt kaldenavn] er fælles dataansvarlige for Facebook pixels, som du kan acceptere via cookies som nærmere beskrevet ovenfor. For Facebook pixels gælder Metas privatlivspolitik samt oplysninger i dette afsnit også, med undtagelse af de informationer, der alene vedrører vores profil på Facebook.
– YouTube (Google Ireland Ltd.)
– Googles privatlivspolitik er tilgængelig her
– LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company)
– LinkedIns privatlivspolitik er tilgængelig her
– Instagram (Meta Platforms Ireland Ltd.)
– Instagrams privatlivspolitik er tilgængelig her

For LinkedIn, Facebook, Instagram og Pinterest er AQUA Akvarium & Dyrepark sammen med udbyderne af de sociale medier fælles dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger indsamlet i forbindelse med dine interaktioner med profilerne, herunder profilernes opslag.

AQUA Akvarium & Dyrepark og udbyderne af LinkedIn, Facebook, Instagram og Pinterest har indgået en aftale om fordeling af de databeskyttelsesretlige opgaver. Ifølge disse aftaler, står AQUA Akvarium & Dyrepark og udbyderne af de sociale medier hver især for de opgaver, der er forbundet med den behandling, de hver især foretager. Det er dog aftalt mellem AQUA Akvarium & Dyrepark og udbyderen af Facebook og Instagram, at udbyderen er ansvarlig for at muliggøre, at du kan udøve dine rettigheder som beskrevet i afsnittet ’Dine rettigheder’ nedenfor, i forbindelse med brugen af Facebook og Instagram, og at det er AQUA Akvarium & Dyrepark , der er ansvarlige for at give dig de nedenfor beskrevne oplysninger. Det er derudover aftalt mellem AQUA Akvarium & Dyrepark og LinkedIn, at LinkedIn er ansvarlig for at besvare anmodninger fra dig vedrørende de rettigheder, der er beskrevet i afsnittet ’Dine rettigheder’ nedenfor.

AQUA Akvarium & Dyrepark anvender derudover udbyderen af YouTube som databehandler i forbindelse med disse enheders brug af YouTube og deler i den forbindelse også visse oplysninger om dine interaktioner, interesser mv. med YouTube. Denne deling sker på baggrund af vores og Googles legitime interesse i at optimere markedsføring og tjenesten, herunder vores videoer på YouTube (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Indsamling af personoplysninger

Når du besøger eller interagerer med vores profiler på sociale medier, kan AQUA Akvarium & Dyrepark og udbyderen af det pågældende sociale medie indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:
– Oplysninger der er tilgængelige på din profil, herunder dit navn, køn, civilstatus, arbejdsplads, interesser, billede og din by
– Om du ”synes godt om” eller har anvendt andre reaktioner på vores profil
– Kommentarer du efterlader på vores opslag
– At du har besøgt vores profil
– Din IP-adresse

Formålene med behandlingen

AQUA Akvarium & Dyrepark behandler dine personoplysninger til følgende formål:
– Forbedring af vores produkter og services, herunder vores profiler og sider på sociale medier
– Statistik og analyse
– For at kunne kommunikere med dig hvis du kommenterer på et opslag, laver en anmeldelse eller sender os en besked
– Markedsføring generelt
– Udbyderne af de sociale medier behandler blandt andet dine personoplysninger til følgende formål:
– Forbedring af deres annoncesystem
– For at give AQUA Akvarium & Dyrepark statistikker, som udbyderne af de sociale medier blandt andet udarbejder på grundlag af dit besøg på vores profiler og sider
– Annoncering og tilpasning af aktiviteterne på siden

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på nedenstående grundlag:
– Legitime interesser: AQUA Akvarium & Dyrepark baserer behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser i at kunne kommunikere med og markedsføre os over for dig på vores profiler på sociale medier, samt vores legitime interesse i at forbedre vores produkter og services (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger vil blive opbevaret 2 år. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

Se venligst privatlivspolitikken for udbyderen af de enkelte sociale medier for information om, hvor længe de opbevarer dine personoplysninger.

Hvem deler udbydere af sociale medier dine personoplysninger med?

Udbyderne af sociale medier kan bl.a. dele dine personoplysninger med følgende kategorier af modtagere:
– Andre enheder I den koncern udbyderen af det sociale medie er en del af
– Eksterne samarbejdspartnere der leverer analyse- og undersøgelsesservices
– Annoncører
– Andre individer der besøger vores profil eller side på det sociale medie (i det omfang dine oplysninger er offentligt tilgængelige)
– Forskere og andre akademikere

Du kan finde mere information om, hvem udbyderne af de sociale medier deler dine personoplysninger med i de enkelte udbyderes privatlivspolitik.

Udbyderne af de sociale medier kan overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan læse mere i de enkelte udbyderes privatlivspolitikker.

Du kan læse mere om, hvem AQUA Akvarium & Dyrepark deler dine personoplysninger med, i afsnittene ovenfor benævnt ”Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?” og ”Hvem overlader vi dine personoplysninger til?”.

Hvilke rettigheder har du?

Generelle rettigheder

Når AQUA Akvarium & Dyrepark behandler personoplysninger om dig som angivet ovenfor, har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen:
– Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
– Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
– Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser, herunder bogføringsloven
– Du har ret til at anmode os om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
– Under visse omstændigheder kan du anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
– Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Vores nyhedsbrev kan afmeldes ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Tilbagekaldelse af dit samtykke påvirker dermed ikke lovligheden af den behandling vi foretog på baggrund af samtykket, inden tilbagekaldelsen.

Ret til indsigelse

Du har altid ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personoplysninger, herunder ret til at gøre indsigelse mod vores behandling på baggrund af interesseafvejningsreglen efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Det gælder bl.a. når vi behandler dine oplysninger til markedsføringsformål.

Påkrævede oplysninger

AQUA Akvarium & Dyrepark bemærker, at behandling af en række af dine personoplysninger i skemaet under punkt 2 ovenfor, er lovpligtige eller kontraktuelt nødvendige som en forudsætning for, at vi henholdsvis kan overholde lovgivningen og for at kunne administrere køb og besøg. Det vil være tilfældet, hvis vi har angivet, at retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (kontrakt) eller litra c (retlig forpligtelse). Oplysninger du skal afgive for at indgå en kontrakt, kan også være angivet med en asterisk (*) via hjemmesiden.

Nægtelse af at give disse oplysninger, indsigelse mod vores behandling af disse oplysninger eller krav om sletning af disse oplysninger, vil dermed kunne medføre, at du ikke kan købe vores ydelser eller indgå aftale med os.

Har du spørgsmål og vil du udøve dine rettigheder?

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

Den selvejende institution AQUA Akvarium & Dyrepark

Ferskvandsakvarium
Adresse: Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg
CVR-nr.: 171205605
E-mail: info@visitaqua.dk
Telefonnummer: 89 21 21 89

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Ændringer af privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik udgør ikke en aftale mellem AQUA Akvarium & Dyrepark og dig, men danner i stedet grundlag for vores oplysningspligt efter databeskyttelseslovgivningen. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik fra tid til anden i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning. Ved ændringer vil datoen og versionsnummeret øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil altid kunne læses via [indsæt link]. Ved væsentlige ændringer af privatlivspolitikken, vil du modtage en e-mail eller en anden meddelelse med henvisning til den opdaterede privatlivspolitik.