VORES ARBEJDE

Vores arbejde

Udover at drive akvarium og dyrepark deltager vi i forskningsprojekter, hvor vores indsats gør en forskel for bevaringen og genoprettelsen af den danske natur. Vi er dybt engagerede i forskellige projekter der vedrører især oddere, samt projekter der fremmer biodiversiteten. Vi er Danmarks oddercenter, invasivcenter og formidlingscenter anerkendt af Undervisningsministeriet.

Formidling

AQUA er et læringscenter, og vi tager vores rolle som naturformidler meget alvorligt. Vi har hvert år besøg af ca. 10.000 skolebørn, som i AQUA får øget kendskab til naturens gaver, og til hvordan naturen kan bevares og udvikles.

Biodiversitet

Vi er en del af koalitionen “Forenet for biodiversitet”, der verden over kæmper for en bedre biodiversitet.

Netop fokus på biodiversitet er ikke nyt i AQUA. Det ligger i vores DNA og er et grundlæggende element i alt hvad vi foretager os. Vi arbejder kontinuert med at formidle og fremme den danske natur og give skolebørn og familier viden om naturen, så de bedre kan passe på den.

Vi gør også meget aktivt for at fremme biodiversiteten f.eks. etablering af vandhuller som padderne kan yngle i, vi lader vilde planter stå, fx brændenælder, der af mange ses som ukrudt og meget mere. Vi har en blomstereng i parken til bier og sommerfugle og gør også en ekstra indsats, for at hjælpe sommerfugle med at klække lokalt. Vi indtænker naturbevaring og biodiversitet i alt hvad vi fortager os, også når vi åbner nye områder.

Læs mere om koalitionen her