Skip to main content

Kun en aktiv indsats fører til nedbringelse af miljøpåvirkningen

AQUA Akvarium & Dyrepark har en langsigtet strategi om at gå foran for den grønne omstilling. Vi tror på, at naturbevaring understøttes gennem en bevidst og mere bæredygtig adfærd generelt. Det betyder, at vi hele tiden tænker i og arbejder for at nedbringe miljøpåvirkningen af vores aktiviteter.

Med en drift der er afhængig af tekniske løsninger, er det vigtigt at arbejde kontinuert med at nedbringe miljøpåvirkningen gennem modernisering og bevidst arbejde med adfærdstilretninger i alle vores rutiner.

Vi vil med vores miljøpolitik og adfærd understøtte verdensmålene: ’Rent vand og sanitet’, ’Bæredygtig energi’, ’Ansvarligt forbrug’ og ’Klimaindsats’.

I AQUA Akvarium & Dyrepark er vi bevidste om vores adfærd og arbejder på hele tiden på at drive forandringen mod mere bæredygtig ageren gennem retningslinjer, skiltning, infodeling osv.  Vi tilrettelægger vores hverdag med henblik på at minimere vores ressourceforbrug og miljøpåvirkning.

Vi er Green Attraktion certificeret, hvilket indebærer at vi skal leve op til en række krav omkring bæredygtighed og miljøpåvirkning. Læs mere om Green Attraktion her: https://www.greenattraction.dk/

Vi er aktive indenfor biodiversitet og arbejder for at forbedre biodiversiteten gennem formidling i dyreparken, gennem undervisning og ved at deltage i projekter, der har fokus på biodiversiteten.

Vi formidler om bæredygtighed og den grønne omstilling til vores besøgende samt hvilke tiltag AQUA Akvarium & Dyrepark gør. Både almindelige besøgende og deltagere i formel undervisning møder videndeling og oplevelser, der ud fra fakta forklarer og oplyser om samspillet mellem bæredygtighed, klima og miljø samt naturbevaring og biodiversitet.

Vi er ikke i mål, men vi arbejder kontinuert på at blive endnu bedre. I år har vi fx udskiftet gamle med nye mere effektive varmelegemer og øget isoleringen omkring det store vandrensningsfilter, der sørger for det gode vand i akvarierne. Alt sammen for at få en mere effektiv drift med færre tekniske installationer, der bruger langt mindre strøm og færre ressourcer.

Har du ris/ros eller gode idéer til vores bæredygtighedsarbejde, hører vi gerne fra dig. Du kan kontakte os her.