Skip to main content

Vaskebjørn

Vaskebjørn

Kendetegn

Vaskebjørnen har en stor, tværstribet, busket hale med mørke ringe og en tydelig sort maske hen over øjnene. Den tætte pels er på oversiden grå, brunlig eller rødbrun og på bugen oftest gråhvid.

Forvekslingsmuligheder

Vaskebjørnens sort-hvide ansigt gør at den nemt kan forveksles med både grævling og mårhund. Men i modsætning til disse, er vaskebjørnens hale tværstribet og halen er derfor et godt kendetegn. Desuden har grævlingen sorte striber på langs af hovedet.

Levested og levevis

Vaskebjørnen er nataktiv og gemmer sig om dagen. Vaskebjørnens foretrukne leveområde er løvskov i nærheden af vand, særligt områder med gamle, hule træer. Arten er dog meget tilpasningsdygtig og kan leve i en lang række habitater f.eks. dyrkede områder og byområder. Vaskebjørnen kan både klatre og svømme. Hule træer, huller i jorden eller kvasbunker benyttes både som opholdssteder om dagen og under vintersøvnen. I Nordamerika finder man også vaskebjørne i lader og på lofter.

Vaskebjørnen er altædende og finder sin føde både i træer, på jorden og på lavt vand. Føden består blandt andet af fisk, padder, krybdyr, krebs, muslinger, insekter, fugle og fugleæg, små pattedyr, samt plantekost, ådsler og husholdningsaffald. Om efteråret æder vaskebjørne sig fede og sover i perioder med dårligt vejr. Hanner og hunner lever hver for sig, og færdes kun sammen i parringstiden. Hunnen danner sammen med sine unger små familiegrupper. Parringen finder sted i februar-marts. Hunnen er drægtig i ca. 2 måneder og føder et kuld på 3-6 unger i april-maj. Vaskebjørnen får kun et kuld unger om året. Når ungerne er 6-7 måneder gamle, kan de klare sig selv.

Invasiv og uønsket

Vaskebjørnen er invasiv og ønskes udryddet. Jagt er tilladt. Vaskebjørnen er uønsket, fordi den er en konkurrent til dyr som ilder, lækat og skovmår. Derudover kan vaskebjørnen true biodiversiteten lokalt, f.eks. fordi den plyndrer fuglereder for æg. Vaskebjørnen udviser stor fingerfærdighed og er i stand til at bryde ind i hønsehuse og åbne skraldespande, hvorfor den kan være til gene. Desuden kan vaskebjørne overføre rabies til ræve, hunde og mennesker. Selvom der jævnligt ses vaskebjørne i Danmark, tyder det ikke på, at der er etableret en fast bestand og arten kan derfor bekæmpes via jagt, hvis jægere og myndigheder fastholder fokus på arten. Hvis arten først etableres, kan den være vanskelig at udrydde.