Skip to main content

Ungdomsuddannelser

Ferskvandsøkologi – Søer

Vi starter med kort introduktion til dagens program om ferskvandsøkologi i naturskolen. Herefter besøger vi en oligtrof sø, en eutrof sø og en dystrof sø. Det er dog de to førstnævnte søtyper, der vil have hovedfokus i løbet af dagen.

Søerne undersøges med hensyn til dyre- og planteliv, næringstoffer, ilt, sigtedybde m.m. Vi forsøger at opnå en forståelse for de økologiske sammenhænge, der gælder i de ferske vande, og samtidig vurderer vi vandkvaliteten i de forskellige søer. Hvilke forskelle og ligheder ser vi – og hvorfor? Der kan downloades en øvelsesvejledning til forløbet.

HENT ØVELSESVEJLEDNING HER 

Varighed: Ca. 5 timer inkl. besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.