Skip to main content

Ferskvandsforsker

Efter en generel introduktion om vandmiljø besøger vi 3 meget forskellige søer:

En ren sø, en næringsforurenet sø og en brunvandet mosesø. Vi undersøger søernes meget forskellige dyre- og planteliv, måler sigtedybde og pH. For de ældste elever er der desuden mulighed for at tage prøver af ilt, nitrat og fosfat.

Print og medbring gerne øvelsesvejledningen til besøget – du finder den her:

Vandmiljø – Udskoling (øvelsesvejledning)

Varighed: 3-4 timer inkl. besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

Biologi (efter 9.klasse)
 Kompetenceområde  Færdigheds- og vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Undersøgelse  Undersøgelser i  naturfag Eleven kan indsamle og vurdere data fra  egne og andres undersøgelser i naturfag

 

Eleven kan konkludere og generalisere på  baggrund af eget og andres praktiske og  undersøgende arbejde

 

 Evolution Eleven kan undersøge og forklare  organismers tilpasning til levesteder

 

Eleven kan forklare organismers  tilpasning som reaktion på miljøforandringer

 

 Økosystemer Eleven kan undersøge organismers  livsbetingelser i forskellige biotoper,  herunder med kontinuerlig digital dataopsamling

 

 Modellering  Økosystemer Eleven har viden om stoffer i biologiske  kredsløb

 

 Perspektivering  Perspektivering i  naturfag Eleven kan beskrive naturfaglige  problemstillinger i den nære omverden

 

Eleven kan forklare sammenhænge  mellem naturfag og samfundsmæssige  problemstillinger og udviklingsmuligheder

 

 Kommunikation  Eleven kan  kommunikere om  naturfaglige forhold  med biologi Eleven kan kommunikere om naturfag  ved brug af egnede medier

 

Kaagtur

Vi sejler med sø-kaagen (prammen) Christine ud på søerne omkring AQUA Akvarium og Dyrepark.

På turen, hvor eleverne selv stager prammen, ser vi på søens liv både over og under vandoverfladen.

Vi ser også på Søhøjlandets storslåede landskab.

Naturvejlederen vil undervejs fortælle om kaagsejlads i gamle dage og om Søhøjlandets kulturhistorie.

Kaagen sejler kun fra 1/5 til 30/9.

Varighed: 3-4 timer inkl. besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

Se vores regler for sikker sejlads her: Sikker sejlads

Hent en forældretilladelse her: Forældretilladelse

Biologi (efter 9.klasse)
 Kompetenceområde  Færdigheds- og  vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Undersøgelse  E volution Eleven kan undersøge og forklare  organismers tilpasning til levesteder

 

Eleven kan forklare organismers  tilpasning som reaktion på miljøforandringer

 

 Økosystemer Eleven kan undersøge organismers  livsbetingelser i forskellige biotoper,  herunder med kontinuerlig digital  dataopsamling

 

 Modellering  Økosystemer Eleven har viden om stoffer i biologiske  kredsløb

 

 Perspektivering  Perspektivering i  naturfag Eleven kan beskrive naturfaglige  problemstillinger i den nære omverden

 

Eleven kan forklare sammenhænge  mellem naturfag og samfundsmæssige  problemstillinger og  udviklingsmuligheder

 

Historie (efter 9.klasse)
 Kompetenceområde  Færdigheds- og vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Kronologi og  sammenhæng  Det lokale, regionale  og  globale Eleven kan forklare historiske  forandringers påvirkning af samfund  lokalt, regionalt og globalt
 Historiebrug  Konstruktion og  historiske fortællinger

 

Eleven har viden om sammenhænge  mellem fortidsfortolkninger,  nutidsforståelser og fremtidsforventninger

 

Eleven har viden om historiske  fortællingers brug i et samtids-og  fremtidsrettet perspektiv

 

Kanotur – Kanokursus

Kanotur i Søhøjlandet som samtidig er et mini-kursus i kanoteknik, sikkerhed og hensyn til naturen. Undervejs vil vi undersøge søernes plante- og dyreliv og måske går vi i land og udforsker omgivelserne.

Varighed: 4-5 timer inkl. besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

Se vores regler for sikker sejlads her Sikker sejlads

Hent en forældretilladelse her Forældretilladelse

Biologi (efter 9.klasse)
 Kompetenceområde  Færdigheds- og  vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Undersøgelse  Evolution Eleven kan undersøge og forklare  organismers tilpasning til levesteder

 

Eleven kan forklare organismers  tilpasning som reaktion på miljøforandringer

 

 Økosystemer Eleven kan undersøge og sammenligne græsnings- og nedbryderfødekæder i forskellige biotoper

 

 Modellering  Økosystemer Eleven har viden om stoffer i biologiske  kredsløb

 

Eleven har viden om energikrævende livsprocesser hos organismer i økosystemer

 

Rotten – Verdens sejeste skadedyr!

I AQUA Akvarium og dyrepark kan du opleve rotterne helt tæt. Rotter er sociale og utrolig nysgerrig dyr, men har også en helt naturlig og indgroet frygt for alt nyt de møder! Mikset af en kæmpe nysgerrighed og naturlig frygt, har gjort rotterne utrolig tilpasningsdygtige til menneskets levestil og tilstedeværelse.

I kommer til at udføre forskellige adfærdsobservationer, undersøge rotternes fantastiske fysiologi og anatomi ved at eleverne får lov til selv at udføre rotte dissektion, samtidig med at I lærer en masse omkring hvordan man kan forhindre rotternes uanmeldte besøg.

Varighed: 2-3 timer inkl. besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

Fra jord til bord

Vi kan tilbyde skoleklasser et drønspændende  forløb på AQUA som vi kalder ”Fra jord til bord”.  Forløbet skal bl.a.  give eleverne en øget forståelse af hvor vores råvarer kommer fra samt give en forståelse for begreberne økologi og bæredygtighed.

Forløbet i store træk:

Vi tager klassen ud og oplever den spiselige danske natur. Sammen med vores dygtige naturformidler skal I ud i skoven på rov efter sæsonens vilde råvarer. Afhængig af årstid jagter vi både spiselige bær, svampe og urter til kurven og det gælder om at være skarp for I samler ind til jeres egen topping til pizza!

Efter sanketuren er der gjort klar til jer i AQUA’s bålhytte. Vores store brændefyrede pizzaovn er tændt op og når flammerne har lagt sig, laver vi lækre pizzaer med alle de spiselige råvarer vi har fundet i skoven.

Prisen for dette arrangement er 500,- som går til materialer, plus eventuelt deltagergebyr.

Forløbet kan bookes i perioden 1/5-1/10.

Biologi (efter 9.klasse)
 Kompetenceområde   Færdigheds- og  vidensområde Færdigheds- og vidensmål
 Undersøgelse  Undersøgelser i  naturfag Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde

 

 Evolution Eleven kan undersøge organismers systematiske tilhørsforhold

 

Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder

 

 Krop og sundhed Eleven kan undersøge bevægeapparat, organer og organsystemer ud fra biologisk materiale

 

 Perspektivering  Perspektivering i  naturfag Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder

 

 Krop og sundhed Eleven kan diskutere aktuelle løsnings- og handlingsforslag og relaterede interessemodsætninger i forhold til miljø- og sundhedsproblemstillinger