Fisk og fiskeri

Vi hører om fisk der lever i ferskvand og om deres tilpasning til livet i vand. Vi tager med net og fiskestænger på fisketur til en eller flere søer nær AQUA. Vi undersøger de fisk vi fanger. Hvilke arter lever i de forskellige søer? Hvordan har fiskene tilpasset sig livet i de forskellige sø typer?

Varighed: ca. 3 timer. Kan afsluttes med et besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

Natur/teknologi (efter 4.klasse)
 Kompetenceområde  Færdigheds- og  Vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Undersøgelse  Naturen lokalt og  globalt Eleven kan indsamle og bestemme dyr,  planter, svampe og sten, herunder med  digitale databaser
Eleven kan undersøge dyrs og planters  tilpasninger til naturen
 Mennesket Eleven har viden om sammenlignende  anatomi
 Modellering  Teknologi og  ressourcer Eleven har viden om lokalområdets  forsynings og afledningssystemer
 Perspektivering  Naturen lokalt og  globalt Eleven har viden om menneskets  påvirkning af naturområder gennem  tiden
 Kommunikation  Ordkendskab Eleven har viden om fagord og begreber
Natur/teknologi (efter 6.klasse)
Kompetenceområde Færdigheds- og vidensområde Færdigheds- og vidensmål
Fødevarebevidsthed Råvarekendskab Eleven har viden om råvaregruppers smag og anvendelse
Fødevarebevidsthed Råvarekendskab om råvaregruppers fysisk-kemiske egenskaber
Madlavning Smag og tilsmagning Eleven kan skelne mellem forskellige grundsmage, konsistens og aroma
Madlavning Madens æstetik Eleven kan fortolke sanse- og madoplevelser

 

Kaagtur

Vi sejler med sø-kaagen (prammen) Christine ud på søerne omkring AQUA Akvarium og Dyrepark.

På turen, hvor eleverne selv stager prammen, ser vi på søens liv både over og under vandoverfladen.

Vi ser også på Søhøjlandets storslåede landskab.

Naturvejlederen vil undervejs fortælle om kaagsejlads i gamle dage og om Søhøjlandets kulturhistorie.

Kaagen sejler kun fra 1/5 til 30/9.

Varighed: 3-4 timer inkl. besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

Se vores regler for sikker sejlads her: Sikker sejlads

Hent en forældretilladelse her: Forældretilladelse

Natur/teknologi (efter 4.klasse)
 Kompetenceområde   Færdigheds- og  vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Undersøgelse  Naturen lokalt og  globalt Eleven kan indsamle og bestemme dyr,  planter, svampe og sten, herunder med  digitale databaser
Eleven kan undersøge dyrs og planters  tilpasninger til naturen
 Modellering  Teknologi og  ressourcer Eleven har viden om lokalområdets  forsynings og afledningssystemer
 Perspektivering  Naturen lokalt og  globalt Eleven har viden om menneskets  påvirkning af naturområder gennem  tiden
 Kommunikation  Ordkendskab Eleven har viden om fagord og begreber
Natur/teknologi (efter 6.klasse)
 Kompetenceområde  Færdigheds- og  vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Undersøgelse  Natur og miljø Eleven kan udføre enkle  feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr
 Modellering  Natur og miljø Eleven har viden om enkle fødekæder og  fødenet
Eleven har viden om organismers  opbygning og nedbrydning af stof
 Perspektivering Eleven har viden om centrale  interessemodsætninger

Vinterskovens dyreliv

Hvordan klarer dyrene sig om vinteren? På en tur til skov og sø kigger vi efter spor fra dyrenes aktiviteter. Hvem har spist bær og kogler? Hvem har været i myretuen? Hvor fører dyresporet hen?

Varighed: 2-3 timer inkl. besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

Natur/teknologi (efter 4.klasse)
 Kompetenceområde   Færdigheds- og  vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Undersøgelse  Naturen lokalt og  globalt Eleven kan undersøge dyrs og planters  tilpasninger til naturen
 Perspektivering  Naturen lokalt og  globalt Eleven har viden om menneskets  påvirkning af naturområder gennem  tiden
 Kommunikation  Ordkendskab Eleven har viden om fagord og begreber

Fugletur

Kan man se på en fugl, hvad den er god til? Vi vil se på fugle ved søen, i skoven og i AQUA Akvarium og Dyrepark, hvor man kan komme helt tæt på dem.

Vi medbringer evt. kikkert, så vi kan få et godt kig på fuglene.

Varighed: 2-3 timer inkl. besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

Natur/teknologi (efter 4.klasse)
 Kompetenceområde  Færdigheds- og  Vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Undersøgelse  Naturen lokalt og  globalt Eleven kan indsamle og bestemme dyr,  planter, svampe og sten, herunder med  digitale databaser
Eleven kan undersøge dyrs og planters  tilpasninger til naturen
Natur/teknologi (efter 6.klasse)
 Kompetenceområde  Færdigheds- og  vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Undersøgelse  Natur og miljø Eleven har viden om karakteristiske  naturområder

 

Søundersøgelse

Vi vil undersøge vandets egenskaber og livsbetingelser på en tur i landskabet. Vandet er i et stadigt kredsløb. Vand kan både være flydende og fast. Det vand søens fisk svømmer i vil måske om nogle måneder være tilbage i havet. Det vand vi drikker, kan have ligget i horden i flere hundrede år.

Hvorfor skal man passe på vandet i naturen? Hvad sker der med søerne, hvis man ikke passer på?

Varighed: 2-3 timer. Kan afsluttes med et besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

Natur/teknologi (efter 4.klasse)
 Kompetenceområde  Færdigheds- og  vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Undersøgelse  Undersøgelser i  naturfag Eleven kan opstille forventninger, der  kan testes i undersøgelser
Eleven har viden om enkle  undersøgelsers muligheder og begrænsninger
 Modellering  Teknologi og  ressourcer Eleven har viden om lokalområdets  forsynings og afledningssystemer
 Perspektivering  Naturen lokalt og  globalt Eleven har viden om menneskets  påvirkning af naturområder gennem  tiden
Natur/teknologi (efter 4.klasse)
 Kompetenceområde   Færdigheds- og  vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Undersøgelse  Naturen lokalt og  globalt Eleven kan indsamle og bestemme dyr,  planter, svampe og sten, herunder med  digitale databaser
Eleven kan undersøge dyrs og planters  tilpasninger til naturen
 Modellering  Teknologi og  ressourcer Eleven har viden om lokalområdets  forsynings og afledningssystemer
 Natur og miljø Eleven har viden om enkle fødekæder og  fødenet
 Stof og energi Eleven har viden om vandets kredsløb
 Perspektivering  Naturen lokalt og  globalt Eleven har viden om menneskets  påvirkning af naturområder gennem  tiden

Odderen

Efter en kort introduktion om odderen tager vi på tur til vandløb og sø for at lede efter odderspor. Er der virkelig oddere i Silkeborg-søerne? Derefter besøger vi odderne i AQUA Akvarium og Dyrepark.

Se vores materiale om odderen her

Varighed: 2-3 timer inkl. besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

Natur/teknologi (efter 4.klasse)
 Kompetenceområde  Færdighedss- og  vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Perspektivering  Naturen lokalt og  globalt Eleven har viden om naturområder
Eleven har viden om menneskets  påvirkning af naturområder gennem tiden
Natur/teknologi (efter 6.klasse)
 Kompetenceområde  Færdigheds- og  vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Undersøgelse  Natur og miljø Eleven har viden om karakteristiske  naturområder
 Modellering  Mennesket Eleven har viden om syn og hørelse
Eleven har viden om fordøjelse

Rotten – Verdens sejeste skadedyr!

I AQUA Akvarium og dyrepark kan du opleve rotterne helt tæt. Rotter er sociale og utrolig nysgerrig dyr, men har også en helt naturlig og indgroet frygt for alt nyt de møder! Mikset af en kæmpe nysgerrighed og naturlig frygt, har gjort rotterne utrolig tilpasningsdygtige til menneskets levestil og tilstedeværelse.

I kommer til at udføre forskellige adfærdsobservationer, undersøge rotternes fantastiske fysiologi og anatomi ved at eleverne får lov til selv at udføre rotte dissektion, samtidig med at I lærer en masse omkring hvordan man kan forhindre rotternes uanmeldte besøg.

Varighed: 2-3 timer inkl. besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

Med AQUA Akvarium & Dyrepark og naturen som inspiration

Mange har i tidens løb fundet inspiration til digte, historier og kunstværker i naturen.Vi tager med tegne- eller skriveblok på inspirationstur i naturen og i AQUA Akvarium & Dyrepark. Digtet, historien og kunstværket kan færdiggøres på naturskolen eller hjemme på skolen.

Varighed: 2-3 timer

Billedkunst (efter 5.klasse)
 Kompetenceområde  Færdigheds- og  vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Billedfremstilling  Grafik og tegning Eleven kan tegne helheder og detaljer ud  fra iagttagelser
 Maleri og collage Eleven kan anvende farvernes  virkemidler til at skabe en bestemt stemning
 Skulptur og arkitektur Eleven kan inddrage omgivelserne i  billedfremstilling

Kanotur – Kanokursus

Kanotur i Søhøjlandet som samtidig er et mini-kursus i kanoteknik, sikkerhed og hensyn til naturen. Undervejs vil vi undersøge søernes plante- og dyreliv og måske går vi i land og udforsker omgivelserne.

Varighed: 4-5 timer inkl. besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

Se vores regler for sikker sejlads her: Sikker sejlads

Hent en forældretilladelse her: Forældretilladelse

Mosens smådyr

Mosen har mange spændende insekter både over og under vandet. På en tur til Vejlbo Mose vil vi undersøge mosens spændende liv. Vi vil prøve at fange nogle af mosens spændende vandinsekter. Kigge på deres kropsbygning og prøve at finde ud af hvorfor de er indrettet som de er. Hvis vi er lidt heldige vil vi også se en hugorm der ligger og soler sig.

Varighed: ca. 3. Kan afsluttes med et besøg i  AQUA Akvarium og Dyrepark.

Natur/teknologi (efter 6.klasse)
Kompetenceområde Færdigheds- og vidensområde Færdigheds- og vidensmål
Undersøgelse Naturen lokalt og globalt Eleven kan indsamle og bestemme dyr, planter, svampe og sten, herunder med digitale databaser
Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen
Natur og miljø Eleven har viden om karakteristiske naturområder
Eleven kan beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser
Modellering Natur og miljø Eleven har viden om enkle fødekæder og fødenet
Stof og energi Eleven har viden om vandets kredsløb
Perspektivering Naturen lokalt og globalt Eleven har viden om menneskets påvirkning af naturområder gennem tiden

Evolution – Variation og tilpasninger

I dette forløb tages der udgangspunkt i genstandsbaseret undervisning. Her beskriver eleverne genstande i naturvidenskabelige termer. De undersøger, måler og iagttager på genstande/præparater(fisk) og perspektiverer de konkrete observationer til større sammenhænge.

Herefter laves der iagttagelsesopgaver i Aquas akvarier hvor den viden eleverne har tilegnet sig gennem undersøgelserne sættes i spil.

 

Klassetrin: 5-6 kl. i natur/teknologi

 

Varighed: 1,5 times undersøgelser og 1.5 times iagttagelsesopgave i Aquas akvarier.

Natur/teknologi (efter 6.klasse)
 Kompetenceområde  Færdigheds- og  vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Undersøgelse  Undersøgelser i  naturfag Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser
Eleven har viden om variable i en undersøgelse
 Modellering Natur og miljø Eleven kan med modeller forklare om organismers samspil i naturen Eleven har viden om enkle fødekæder og fødenet