Skip to main content

Fisk og fiskeri

Vi hører om fisk der lever i ferskvand og om deres tilpasning til livet i vand. Vi tager med net og fiskestænger på fisketur til en eller flere søer nær AQUA. Vi undersøger de fisk vi fanger. Hvilke arter lever i de forskellige søer? Hvordan har fiskene tilpasset sig livet i de forskellige sø typer?

Varighed: ca. 3 timer. Kan afsluttes med et besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

Natur/teknologi (efter 4.klasse)
 Kompetenceområde  Færdigheds- og  Vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Undersøgelse  Naturen lokalt og  globalt Eleven kan indsamle og bestemme dyr,  planter, svampe og sten, herunder med  digitale databaser
Eleven kan undersøge dyrs og planters  tilpasninger til naturen
 Mennesket Eleven har viden om sammenlignende  anatomi
 Modellering  Teknologi og  ressourcer Eleven har viden om lokalområdets  forsynings og afledningssystemer
 Perspektivering  Naturen lokalt og  globalt Eleven har viden om menneskets  påvirkning af naturområder gennem  tiden
 Kommunikation  Ordkendskab Eleven har viden om fagord og begreber
Natur/teknologi (efter 6.klasse)
Kompetenceområde Færdigheds- og vidensområde Færdigheds- og vidensmål
Fødevarebevidsthed Råvarekendskab Eleven har viden om råvaregruppers smag og anvendelse
Fødevarebevidsthed Råvarekendskab om råvaregruppers fysisk-kemiske egenskaber
Madlavning Smag og tilsmagning Eleven kan skelne mellem forskellige grundsmage, konsistens og aroma
Madlavning Madens æstetik Eleven kan fortolke sanse- og madoplevelser

 

Kaagtur

Vi sejler med sø-kaagen (prammen) Christine ud på søerne omkring AQUA Akvarium og Dyrepark.

På turen, hvor eleverne selv stager prammen, ser vi på søens liv både over og under vandoverfladen.

Vi ser også på Søhøjlandets storslåede landskab.

Naturvejlederen vil undervejs fortælle om kaagsejlads i gamle dage og om Søhøjlandets kulturhistorie.

Kaagen sejler kun fra 1/5 til 30/9.

Varighed: 3-4 timer inkl. besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

Se vores regler for sikker sejlads her: Sikker sejlads

Hent en forældretilladelse her: Forældretilladelse

Natur/teknologi (efter 4.klasse)
 Kompetenceområde   Færdigheds- og  vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Undersøgelse  Naturen lokalt og  globalt Eleven kan indsamle og bestemme dyr,  planter, svampe og sten, herunder med  digitale databaser
Eleven kan undersøge dyrs og planters  tilpasninger til naturen
 Modellering  Teknologi og  ressourcer Eleven har viden om lokalområdets  forsynings og afledningssystemer
 Perspektivering  Naturen lokalt og  globalt Eleven har viden om menneskets  påvirkning af naturområder gennem  tiden
 Kommunikation  Ordkendskab Eleven har viden om fagord og begreber
Natur/teknologi (efter 6.klasse)
 Kompetenceområde  Færdigheds- og  vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Undersøgelse  Natur og miljø Eleven kan udføre enkle  feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr
 Modellering  Natur og miljø Eleven har viden om enkle fødekæder og  fødenet
Eleven har viden om organismers  opbygning og nedbrydning af stof
 Perspektivering Eleven har viden om centrale  interessemodsætninger

Fugletur

Kan man se på en fugl, hvad den er god til? Vi vil se på fugle ved søen, i skoven og i AQUA Akvarium og Dyrepark, hvor man kan komme helt tæt på dem.

Vi medbringer evt. kikkert, så vi kan få et godt kig på fuglene.

Varighed: 2-3 timer inkl. besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

Natur/teknologi (efter 4.klasse)
 Kompetenceområde  Færdigheds- og  Vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Undersøgelse  Naturen lokalt og  globalt Eleven kan indsamle og bestemme dyr,  planter, svampe og sten, herunder med  digitale databaser
Eleven kan undersøge dyrs og planters  tilpasninger til naturen
Natur/teknologi (efter 6.klasse)
 Kompetenceområde  Færdigheds- og  vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Undersøgelse  Natur og miljø Eleven har viden om karakteristiske  naturområder

 

Ferskvandsforsker

Vi vil undersøge vandets egenskaber og livsbetingelser på en tur i landskabet. Vandet er i et stadigt kredsløb. Vand kan både være flydende og fast. Det vand søens fisk svømmer i vil måske om nogle måneder være tilbage i havet. Det vand vi drikker, kan have ligget i horden i flere hundrede år.

Hvorfor skal man passe på vandet i naturen? Hvad sker der med søerne, hvis man ikke passer på?

Varighed: 2-3 timer. Kan afsluttes med et besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

Natur/teknologi (efter 4.klasse)
 Kompetenceområde  Færdigheds- og  vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Undersøgelse  Undersøgelser i  naturfag Eleven kan opstille forventninger, der  kan testes i undersøgelser
Eleven har viden om enkle  undersøgelsers muligheder og begrænsninger
 Modellering  Teknologi og  ressourcer Eleven har viden om lokalområdets  forsynings og afledningssystemer
 Perspektivering  Naturen lokalt og  globalt Eleven har viden om menneskets  påvirkning af naturområder gennem  tiden
Natur/teknologi (efter 4.klasse)
 Kompetenceområde   Færdigheds- og  vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Undersøgelse  Naturen lokalt og  globalt Eleven kan indsamle og bestemme dyr,  planter, svampe og sten, herunder med  digitale databaser
Eleven kan undersøge dyrs og planters  tilpasninger til naturen
 Modellering  Teknologi og  ressourcer Eleven har viden om lokalområdets  forsynings og afledningssystemer
 Natur og miljø Eleven har viden om enkle fødekæder og  fødenet
 Stof og energi Eleven har viden om vandets kredsløb
 Perspektivering  Naturen lokalt og  globalt Eleven har viden om menneskets  påvirkning af naturområder gennem  tiden

Rotten – Verdens sejeste skadedyr!

I AQUA Akvarium og dyrepark kan du opleve rotterne helt tæt. Rotter er sociale og utrolig nysgerrig dyr, men har også en helt naturlig og indgroet frygt for alt nyt de møder! Mikset af en kæmpe nysgerrighed og naturlig frygt, har gjort rotterne utrolig tilpasningsdygtige til menneskets levestil og tilstedeværelse.

I kommer til at udføre forskellige adfærdsobservationer, undersøge rotternes fantastiske fysiologi og anatomi ved at eleverne får lov til selv at udføre rotte dissektion, samtidig med at I lærer en masse omkring hvordan man kan forhindre rotternes uanmeldte besøg.

Varighed: 2-3 timer inkl. besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

Kanotur – Kanokursus

Kanotur i Søhøjlandet som samtidig er et mini-kursus i kanoteknik, sikkerhed og hensyn til naturen. Undervejs vil vi undersøge søernes plante- og dyreliv og måske går vi i land og udforsker omgivelserne.

Varighed: 4-5 timer inkl. besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

Se vores regler for sikker sejlads her: Sikker sejlads

Hent en forældretilladelse her: Forældretilladelse