Skip to main content

Søens smådyr

I mosen og ved søen findes der mange spændende insekter både over og under vandet.

Efter en snak om smådyrenes levevis tager vi til vandet for at fange smådyr. Vi ser på deres forskellighed, deres adfærd og deres tilpasning som rovdyr eller byttedyr.

Vi ser på det barske liv, der udspiller sig mellem søens smådyr.

Varighed: ca. 2 timer. Kan afsluttes med et besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

Natur/teknologi (efter 2.klasse)
 Kompetenceområde  Færdigheds- og  vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Undersøgelse  Undersøgelser i  naturfag  Eleven kan udføre enkle undersøgelser  med brug af enkelt udstyr
 Organismer  Eleven kan indsamle og undersøge  organismer i den nære natur
 Modellering  Organismer  Eleven har viden om organismers  opbygning
 Eleven kan med enkle modeller fortælle  om organismers opbygning
 Kommunikation  Formidling  Eleven kan fortælle om egne resultater  og erfaringer
 Ordkendskab  Eleven har viden om enkle fagord og  begreber

Skovens dyreliv

Med naturvejleder på skovtur for at lede efter skovens dyr og deres spor.

Hvor bor ræven? Hvorfor kravler myrene op i trætoppen? Hvor er uglen om dagen?

Vi prøver at finde mange svar på en spændende skovtur nær AQUA Akvarium og Dyrepark.

Varighed: 2-3 timer inkl. besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

Natur/teknologi (efter 2.klasse)
 Kompetenceområde  Færdigheds- og  vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Undersøgelse  Undersøgelser i  naturfag Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr
 Organismer Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur
 Modellering  Organismer Eleven har viden om organismers opbygning
 Kommunikation  Formidling Eleven kan fortælle om egne resultater og erfaringer

Odderen

Efter en kort introduktion om odderen tager vi på tur til vandløb og sø for at lede efter odderspor. Er der virkelig oddere i Silkeborg-søerne? Derefter besøger vi odderne i AQUA Akvarium og Dyrepark.

Varighed: 2-3 timer inkl. besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

Natur/teknologi
 Kompetenceområde  Færdighedss- og  vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Perspektivering  Naturen lokalt og  globalt Eleven har viden om naturområder
Eleven har viden om menneskets  påvirkning af naturområder gennem tiden
Natur/teknologi
 Kompetenceområde  Færdigheds- og  vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Undersøgelse  Natur og miljø Eleven har viden om karakteristiske  naturområder
 Modellering  Mennesket Eleven har viden om syn og hørelse
Eleven har viden om fordøjelse

Fugletur

Kan man se på en fugl, hvad den er god til? Vi vil se på fugle ved søen, i skoven og i AQUA Akvarium og Dyrepark, hvor man kan komme helt tæt på dem. Vi medbringer evt. kikkert, så vi kan få et godt kig på fuglene.

Varighed: 2-3 timer inkl. besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

Natur/teknologi (efter 2.klasse)
 Kompetenceområde  Færdigheds- og  vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Undersøgelse  Undersøgelser i  naturfag Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr
 Modellering  Organismer Eleven har viden om organismers opbygning
 Kommunikation  Formidling Eleven kan fortælle om egne resultater og erfaringer

Krible krable

Et indblik i skovbundens forunderlige verden

Det kilder, summer, kribler og krabler af liv lige for næsen af os. Med lidt tålmodighed og snilde er det bestemt muligt at få øje på de flotte, fascinerende og ikke mindst vigtige væsener. I dette forløb ser vi nærmere på den mangfoldighed af liv, der gemmer sig i og ved skovbunden. Eleverne arbejder med iagttagelser af opbygning, undersøgelser og dyregrupper.

Aktiviteter

Hvilket dyr er det hurtigste i skovbunden? Klatrer en bænkebider lige så godt som en løbebille? Kan alle insekter flyve? Der er plads til forundring, når vi sammen drager på tur i det grønne. Eleverne indsamler smådyr med fx net og faldfælder. I kan også få hjælp til at lave jeres egne insektsugere – spørg naturvejlederne i god tid før besøget, hvis I ønsker dette. Eleverne skal nemlig selv medbringe enkelte materialer.

Når dyrene er indsamlet, undersøger eleverne det, de har fundet. Det er altid en god ide at tegne dyret – det skærper iagttagelsesevnen og man lægger mærke til nye detaljer og opdagelser. Har du måske styr på, hvor mange ben en bænkebider har? Og hvordan man ser forskel på bier, hvepse og svirrefluer?

Det er også muligt at arbejde med en enkelt gruppe, fx edderkopper, myrer eller dagsommerfugle. Skriv, hvis I ønsker dette, så tilpasser vi indholdet derefter.

Forberedelse

Det er en god ide at øve sig på de forskellige dyregrupper. Hvad kendetegner et insekt? En spindler? I kan også finde og se små film om emnet – fx “Biernes By” eller “Edderskønne Edderkopper” på FIlmcentralen.dk.

Formål

Målet med forløbet er, at eleverne fordyber sig i naturens forunderlige detaljer og lærer at undersøge organismer i naturen. De introduceres til enkle, naturvidenskabelige undersøgelser og statistik, og de oplever at kunne anvende færdigheder og viden fra undervisningen i en autentisk ramme.

Kompetenceområde

Undersøgelse > Undersøgelser i naturfag,

Organismer Modellering > Organismer

Perspektivering > Organismer

Kommunikation > Formidling.