Søens smådyr

I mosen og ved søen findes der mange spændende insekter både over og under vandet.

Efter en snak om smådyrenes levevis tager vi til vandet for at fange smådyr. Vi ser på deres forskellighed, deres adfærd og deres tilpasning som rovdyr eller byttedyr.

Vi ser på det barske liv, der udspiller sig mellem søens smådyr.

Varighed: ca. 2 timer. Kan afsluttes med et besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

Natur/teknologi (efter 2.klasse)
 Kompetenceområde  Færdigheds- og  vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Undersøgelse  Undersøgelser i  naturfag  Eleven kan udføre enkle undersøgelser  med brug af enkelt udstyr
 Organismer  Eleven kan indsamle og undersøge  organismer i den nære natur
 Modellering  Organismer  Eleven har viden om organismers  opbygning
 Eleven kan med enkle modeller fortælle  om organismers opbygning
 Kommunikation  Formidling  Eleven kan fortælle om egne resultater  og erfaringer
 Ordkendskab  Eleven har viden om enkle fagord og  begreber

Skovens dyreliv

Med naturvejleder på skovtur for at lede efter skovens dyr og deres spor.

Hvor bor ræven? Hvorfor kravler myrene op i trætoppen? Hvor er uglen om dagen?

Vi prøver at finde mange svar på en spændende skovtur nær AQUA Akvarium og Dyrepark.

Varighed: 2-3 timer inkl. besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

Natur/teknologi (efter 2.klasse)
 Kompetenceområde  Færdigheds- og  vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Undersøgelse  Undersøgelser i  naturfag Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr
 Organismer Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur
 Modellering  Organismer Eleven har viden om organismers opbygning
 Kommunikation  Formidling Eleven kan fortælle om egne resultater og erfaringer

Årstiderne i naturen

Hver årstid har sin naturoplevelse!

Vi tager på en oplevelsestur til skov og sø og undersøger hvordan naturen skifter med årstiderne. Vi prøver at finde svar på mange af naturens spændende spørgsmål:
Hvorfor falmer træerne?

Sover fiskene om vinteren?

Hvad er det første forårtegn?
Hvorfor ligger hugormen i solen?

Varighed: 2-3 timer inkl. besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

Natur/teknologi (efter 2.klasse)
 Kompetenceområde  Færdigheds- og  vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Undersøgelse  Organismer Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur
 Organismer Eleven har viden om dyr, planter og svampe
 Modellering  Organismer Eleven har viden om organismers opbygning
 Vand, luft og vejr Eleven har viden om dagslængde, temperatur og nedbør
 Perspektivering  Organismer Eleven har viden om organismers årscyklus
 Vand, luft og vejr Eleven har viden om karakteristika ved årstider i Danmark

Fugletur

Kan man se på en fugl, hvad den er god til? Vi vil se på fugle ved søen, i skoven og i AQUA Akvarium og Dyrepark, hvor man kan komme helt tæt på dem. Vi medbringer evt. kikkert, så vi kan få et godt kig på fuglene.

Varighed: 2-3 timer inkl. besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

Natur/teknologi (efter 2.klasse)
 Kompetenceområde  Færdigheds- og  vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Undersøgelse  Undersøgelser i  naturfag Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr
 Modellering  Organismer Eleven har viden om organismers opbygning
 Kommunikation  Formidling Eleven kan fortælle om egne resultater og erfaringer

Bålhytte

Tag med en tur ud i naturens eget spisekammer.

Der er altid spændende spiselige ting ude i naturen, så lad os se hvad vi kan finde. Det kan være skvadderkål, bøgeblade, mælkebøtter, brændeælder, hyldeblomst, svampe mm.

Vi tilbereder vores “fund” over bålet, det kan være vi laver pandekager, pizza, brændeældesuppe eller noget helt andet, det afhænger af hvad vi finder.
Aktiviteten tager 2-3 timer, hvoraf vi går den første ½ time. Alle deltagerne får selvfølgelig lov at smage, så hvis der er nogle der har nogle allegier, vil vi gerne vide det inden. Det er en smagsprøve eleverne får, så det er ikke noget de bliver mætte af.

For os er det vigtigt at elevernes sanser bliver brugt, vi vil smage på tingene undervejs. På gåturen vil vi lytte og se efter hvor vi kan finde noget spiseligt.Vi vil lugte til det vi finder, vi vil mærke på det, ja vi vil vel egentlig bare pille, rode og rage i naturen, for derefter at tilberede noget af det over vores bålkomfurer.

Undervejs vil der blive fortalt en bålhistorie eller vi vil lave en leg.

Natur/teknologi (efter 2.klasse)
 Kompetenceområde  Færdigheds- og  vidensområde  Færdigheds- og vidensmål
 Undersøgelse  Organismer Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur
 Organismer Eleven har viden om dyr, planter og svampe
 Modellering  Organismer Eleven har viden om organismers opbygning
 Perspektivering  Organismer Eleven har viden om organismers årscyklus
 Mennesket Eleven har viden om enkle råd om sundhed
 Vand, luft og vejr Eleven har viden om karakteristika ved årstider i Danmark