OM AQUA

Med over 2,5 mio. gæster siden åbningen i 1993 har AQUA Akvarium & Dyrepark slået sig fast som Søhøjlandets TopAttraktion! Et familievenligt oplevelsescenter fyldt med usædvanlige undervandsoplevelser blandt glubske gedder, jagende oddere og masser af andre dyr.

Uden dygtige og engagerede medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, sponsorer, protektor og øvrige samarbejdspartnere kan det ikke lade sig gøre at fastholde et så højt niveau -og fortsat arbejde på at udvide aktiviteterne. Tak til alle – ikke mindst de mange frivillige, som hvert år yder en ekstraordinær stor indsats.

Se flere billeder og læs om vores aktiviteter i AQUA Akvarium & Dyrepark’s ÅRSBERETNING

Du kan også se vores seneste kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen her: Kontrolrapport årligt zoo tilsyn 2021

Mission og vision

Mission

AQUA Akvarium & Dyrepark formidler viden og oplevelser om natur, miljø og kultur ved de ferske vande i Danmark. AQUA Akvarium & Dyrepark arbejder på at beskytte og fremme dyre- og planteliv ved danske søer og vandløb.

Vision

AQUA Akvarium & Dyrepark er et nationalt omdrejningspunkt for formidling om natur, miljø og kultur ved de ferske vande i Danmark. AQUA Akvarium & Dyrepark er landskendt for sine spændende oplevelser og nyskabende formidling.

Historien om odderen

AQUA Akvarium & Dyrepark åbnede i juni 1993. Idéen opstod i slutningen af 1980’erne hos en kreds af borgere, der ville lave en udstilling om Gudenåens oddere, som var truet af udryddelse. Fra denne ide om et udstillingsprojekt udsprang visionerne om at etablere et helt center for de ferske vande – et nationalt center, der som det første og eneste – skulle samle en lang række aktiviteter i et tværfagligt miljø: forskning, erhverv, formidling og udstilling. Takket være et tæt samspil mellem offentlige og private kræfter lykkedes det at etablere Ferskvandscentret, der startede aktiviteterne i 1987.

AQUA Akvarium & Dyrepark – Danmarks eneste ferskvandsakvarium

Mens Ferskvandscentret orienterer sig mod fagfolk inden for miljøområdet og erhvervskunder var – og er – formålet med AQUA Akvarium & Dyrepark at formidle viden og oplevelser om de ferske vande til et bredt publikum: familier, turister, børn og unge, skoleklasser og undervisningssektoren i bred forstand. I 1999 blev AQUA Akvarium & Dyrepark statsanerkendt som videnspædagogisk aktivitetscenter på ferskvandsområdet og modtager støtte fra Undervisningsministeriet.

Arboretet

Imellem AQUA Akvarium & Dyrepark og Silkeborg-søerne (Vejlsø, Brassø og Remstrup Å) ligger et 14 ha stort skovområde, som er stillet til centrets disposition af Silkeborg Statsskovdistrikt til et vådbunds-arboret, Arboretum paludosum. Arboretet blev oprettet i 1991 i samarbejde mellem Ferskvandscentret, Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen Søhøjlandet. Her kan man se en omfattende samling af vådbundstilpassede træer og buske fra alle jordens tempererede egne.

Aboretet er delt op som jorden med Amerika i vest, Europa i midten og Kaukasus, Sibirien og Østasien ud mod Remstrup Å i øst. I området kan man se mange fugle. Ved åen ses isfuglen og i skoven flagspætten, grønspætten og sortspætten.

Færdsel mellem træerne er tilladt til fods. Der må ikke brækkes grene af træerne.

Årsberetning

Her kan den seneste årsberetning hentes (PDF)

Årsberetning 2020